USŁUGA: Usługi / wypożyczenia
ALFINE-FlowPulse
Przepływomierz bezinwazyjny z monitoringiem GSM / GPRS do cieczy "trudnych"


ALFINE-FlowPulse to zestaw ze zdalnym monitoringiem GSM / GPRS "i-SMOK" przeznaczony do stacjonarnych bezinwazyjnych pomiarów przepływu wszelkich cieczy "trudnych" płynących w rurociągach całkowicie wypełnionych. Zestaw mierzy ścieki, ciecze zawierające zanieczyszczenia, ciecze zapowietrzone i z zawirowaniami, szlamy, osady, ciecze ścierne, żrące i agresywne chemicznie.

Zasada działania wykorzystuje zjawisko Dopplera.

ALFINE-FlowPulse szafka pomiarowa