Pompowe Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów
Przepływ Pełnym Przekrojem

PROM

"PROM" jest zestawem pomiarowym przeznaczonym do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania ścieków i wody w rurociągach całkowicie wypełnionych (ciśnieniowych lub zasyfonowanych).

"PROM" jest wyposażony w system "i-SMOK" - Efektywny, Ekonomiczny, Nowoczesny system zdalnego monitoringu GSM / GPRS.

PROM - rozliczeniowe opomiarowanie wody i ścieków z monitoringiem

Informacja techniczna

Zdalny monitoring GSM / GPRS to stały podgląd sytuacji na obiekcie:

Do pomiaru przepływu wody, ścieków lub innych cieczy płynących są stosowane ściekomierze / wodomierze / przepływomierze elektromagnetyczne:

"BROM" jest zestawem pomiarowym podobnym do "PROM", ale przeznaczonym dla aplikacji z wymaganym długoczasowym zasilaniem bateryjnym. Zestaw "BROM" świetnie nadaje się do instalacji w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci.

W zestawie "BROM" zastosowano przepływomierz "AquaMaster" w specjalnej dedykowanej konfiguracji oferowanej wyłącznie przez firmę "ALFINE-TIM". Liczydło elektroniczne (przetwornik) przepływomierza, moduł komunikacji cyfrowej oraz baterie są zamknięte w szafce pomiarowej. Szafkę tę można zainstalować np. wewnątrz suchej studni pomiarowej, w której znajduje się czujnik ściekomierza. Dzięki temu urządzenia mogą być niewidoczne z zewnątrz. więcej o "AquaMaster"

W zestawach pomiarowych "PROM" i "BROM" mogą być stosowane przepływomierze o średnicach od DN 25 do DN 1000 i więcej. Cechuje je duża dokładność pomiaru, w aplikacjach rozliczeniowych możliwość zabezpieczenia przed ingerencją w wynik pomiaru bez wiedzy rozliczających się stron. Koszt przepływomierzy jest niski, czynności serwisowe są zredukowane, instalacja jest łatwa, co przyczynia się do obniżenia kosztów budowlanych.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

Uwaga:
Firma "ALFINE-TIM" oferuje konsultacje i nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej i monitoringu, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, szkolenie, usługi serwisowe.